Popularizačne sa venujeme témam, ktoré súvisia s ochranou prírody a k planéte šetrnejším životným štýlom.

Uvedomujeme si vážnosť situácie na našej Zemi a dopad ľudskej činnosti na tak vzácne a krehké ekosystémy, ktoré sa tu formovali milióny rokov. Vieme, že táto situácia si vyžaduje veľkú zásadnú zmenu zhora, no sme presvedčení, že rovnako nápomocná môže byť aj zmena jednotlivca. Snažíme sa preto písať o environmentálnych témach spôsobom blízkym k širšej verejnosti — rozhovory s menej viditeľnými či neviditeľnými organizáciami a ľuďmi, ktorí úprimne bojujú za lepší a súcitnejší svet pre všetkých.

Šírime osvetu o ochrane, právach a živote zvierat. Zameriavame sa predovšetkým na hospodárske zvieratá, ktoré sú na okraji záujmu väčšinovej spločnosti a v súčasnosti najpočetnejšími a najviac zneužívanými suchozemskými tvormi pre účel konzumácie, krásy, zábavy či oblečenia na svete.

V zákone sa na hospodárske zvieratá pozerá inak ako na psy či mačky. To, čo by sa u domácich miláčikov považovalo za týranie, je u hospodárskych zvierat povolené. Ide napríklad o zákroky bez tíšenia bolesti či o celoživotný pobyt v klietke. Prasiatka, sliepky, kravky, králiky, kozy sú inteligentné zvieratá s bohatým emocionálnym životom. V klietkach či halách živočíšneho chovu však nedokážu robiť nič z toho, čo im je prirodzené. 

Priemyslený chov zvierat určených hlavne na mäso, mlieko a vajcia má negatívny vplyv na životné prostredie. Produkcia živočíšnych potravín vyžaduje omnoho viac prírodnych zdrojov, než rastlinná strava. Odpad z fariem ohrozuje toky, vzduch aj pôdu. Pri chove vznikajú nebezpečné plyny ako amoniak, ktorý znečisťuje povrchové a podzemné vody, či metán, ktorý je jedným zo skleníkových plynov. Podobne je na tom aj priemyselný rybolov, pri ktorom sa do morí a oceánov dostáva neuveriteľné množstvo antibiotík a pesticídov. Obrovské rybárske siete doslova pustošia morský život.

Prechod na rastlinnú stravu považujeme za jeden z efektívnych spôsobov, ako navrátiť na Zem viac divokej prírody. Okrem samotných receptov u nás nájdete aj články o pestovateľoch, výrobcoch a reštauratéroch.

Neodmysliteľnou súčasťou našej práce je tvorba. Veríme, že aj vďaka umeniu dokážeme mnohé témy priblížiť verejnosti zrozumiteľnejšou a možno lákavejšou formou. 

Príroda je našou najväčšou inšpiráciou. 

Pravidelne tvoríme rôzne tlačové produkty prostredníctvom sieťotlače alebo risografie. Baví nás vyrábať drobnosti do domácnosti, obohatené o ilustráciu a dizajn. Snažíme sa vyberať materiály šetrné k životnému prostrediu, alebo spĺňajúce princíp cirkulárnej ekonomiky. Predajom produktov prispievame na záchranu zvierat.